Thông báo học sinh đạt giải đoạt giải HSG Thành phố lớp 9 cấp THCS, năm học 2020-2021