LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – KHỐI 6, 7, 8

 

  1. KIỂM TRA CÁC MÔN TẬP TRUNG THEO LỚP:

 Từ 26/4/2021 đến 04/5/2021

STT

MÔN

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN KIỂM TRA

1

GDCD

Thứ Hai, 26/4/2021

Tiết 3

2

Sinh học

Thứ Ba, 27/4/2021

Tiết 3

3

Địa lí

Thứ Tư, 28/4/2021

Tiết 3

4

Hóa học 8

Thứ Năm, 29/4/2021

Tiết 3

5

Lịch sử

Thứ Ba, 04/5/2021

Tiết 3

Các lớp hệ Cambridge kiểm tra theo Lịch của GV bộ môn từ 10/5 đến 15/5

  1. KIỂM TRA CHUNG TOÀN QUẬN:

- Thời gian kiểm tra: Ngày 5, 6, 7/5/2021

TT

MÔN

Thời gian

Ghi chú

1

Toán khối 8

Ngoại ngữ khối 8

7h30-9h00 ngày 05/5/2021

9h30-10h30 ngày 05/5/2021

HS khối 6, 9  nghỉ học

2

Toán khối 7

Ngoại ngữ khối 7

13h30-15h00 ngày 05/5/2021

15h30-16h30 ngày 05/5/2021

3

Ngữ văn khối 8

Vật lí khối 8

7h30-9h00 ngày 06/5/2021

9h30-10h30 ngày 06/5/2021

HS khối 7, 9  nghỉ học

4

Toán khối 6

Ngoại ngữ khối 6

13h30-15h00 ngày 06/5/2021

15h30-16h30 ngày 06/5/2021

5

Ngữ văn khối 7

Vật lí khối 7

7h30-9h00 ngày 07/5/2021

9h30-10h45 ngày 07/5/2021

HS khối 8, 9 nghỉ học

6

Ngữ văn khối 6

Vật lí khối 6

13h30-15h00 ngày 07/5/2021

15h30-16h15 ngày 07/5/2021